Preklady

Z/do anglického, francúzskeho a slovenského jazyka

Prečo práve preklad odo mňa?

Nekvalitný text vyvoláva u klientov dojem neprofesionálnej služby. Preklad je kvalitný vtedy, ak čitateľovi neznie ako preklad z cudzieho jazyka. Preto vám ponúkam odborný text bez potreby ďalších zásahov, keďže sa na každý projekt dôsledne pripravím, navyše mám niekoľkoročné skúsenosti s prekladmi z oblasti medicíny, medicínskej techniky a marketingu.

Vďaka znalosti východiskového aj cieľového jazyka a štylistiky dostanete text, ktorý sa dobre číta a obsahuje správnu terminológiu. Aj v náročných pasážach textu viem vybrať primeranú stratégiu, takže vytvorím preklad vhodný pre vašu cieľovú skupinu. Text budete mať vždy pripravený načas a nenaruší to vaše ďalšie plány.

Mám záujem o cenovú ponuku

Ak potrebujete preklad oficiálnych dokumentov (notársky overený preklad), rada vás odporučím na svojich kolegov – súdnych prekladateľov.

Chcem vedieť viac o preklade

Preklad je písomný transfer z východiskového jazyka do cieľového, tlmočenie zas ústny.

Východiskový text je pôvodný text zadaný na preklad/vyslovený rečníkom. Cieľový text je preklad alebo tlmočenie vytvorené prekladateľom/tlmočníkom.

Najčastejšie podľa normostrán. Iné možnosti sú podľa počtu slov alebo autorských hárkov.

Normostrana (NS) sa definuje ako 1800 znakov vrátane medzier. Počíta sa tak, že v upravovateľnom formáte textu (.doc/.docx) kliknete dolu vľavo na „Počet slov“, vyhľadáte „Počet znakov vrátane medzier“ a vydelíte 1800.

Pri iných formátoch textu sa dá počet normostrán len odhadnúť, kým sa text neprekonvertuje do upravovateľného formátu, prípadne sa vypočíta až z cieľového textu.

Autorský hárok je v prepočte 20 NS. Tento typ výpočtu sa najčastejšie používa pri umeleckom texte, vo vydavateľstvách.

Veľmi to závisí od náročnosti a rozsahu textu a vyťaženosti prekladateľky. V prípade expresného prekladu môžete dostať text do 24 hodín (opäť však v závislosti od rozsahu – 20 stranový preklad si vyžaduje viac času, 1 strana môže byť hotová aj do niekoľkých hodín).

Computer Assisted Translation (= CAT) nástroj je prekladateľský softvér, vďaka ktorému sa do prekladateľskej pamäti ukladá každý segment preloženého textu a v budúcnosti sa zjavuje pri rovnakom alebo podobnom segmente. Veľmi výhodný je pri technických textoch, zákonoch, štruktúrovaných textoch a vo všeobecnosti pri textoch, v ktorých sa isté časti opakujú (nadpisy, formulácie a pod.).

Ďalšou výhodou takéhoto softvéru je možnosť využívať predpripravené glosáre. Najpoužívanejšími CATmi sú Trados Studio, MemoQ, Wordfast, MemSource, Transit alebo DéjàVu.

V mojej ponuke sa nachádzajú preklady vyhotovené v programoch MemoQ, Lingobit Localizer a SDL Trados.

Glosár je viacjazyčný slovník pojmov z konkrétnej oblasti. Prekladateľ môže napríklad používať glosár s technickými termínmi pri preklade takéhoto typu textu.

Referencie

© 2017 VM Translation | Všeobecné obchodné podmienky | Vytvorila Zuzana Majláthová