Tlmočenie

V anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku

Prečo práve mňa?

Pri organizácii podujatí sa vždy snažíte, aby bolo všetko dokonalé. Ak ide o viacjazyčnú udalosť, je organizácia náročnejšia, najmä ak ste tlmočenie nikdy nezabezpečovali. V takomto prípade vám viem poradiť so zabezpečením tlmočenia a techniky, aby nedošlo k zbytočným zmätkom a aby boli spokojní návštevníci, tlmočníci aj vy sami.

Pri tlmočení viem vďaka svojmu vzdelaniu a praxi použiť vhodné stratégie aj v nečakaných situáciách, takže poslucháči si môžu vypočuť plynulý prehovor bez vyrušovania. Na každú, aj menšiu udalosť sa dôsledne pripravím, aby som zabezpečila terminologickú presnosť a vedela pohotovo reagovať.

Do kabíny nikdy nepôjdem sama, aby som dokázala poslucháčom zabezpečiť plynulé tlmočenie po celý čas. V prípade potreby vám viem odporučiť kolegov, ktorí by sa so mnou mohli postarať o tlmočnícke služby.

Mám záujem o cenovú ponuku

Chcem vedieť viac o tlmočení

Preklad je písomný transfer z východiskového jazyka do cieľového, tlmočenie zas ústny.

Delení je viacero, všeobecne sa však tlmočenie dá rozdeliť na simultánne, konzekutívne a sprievodcovské.

Simultánne tlmočenie sa odohráva v tlmočníckej kabíne zároveň s prehovorom rečníka. Znamená výraznú úsporu času, keďže končí takmer naraz s výpoveďou vo východiskovom jazyku. Je veľmi náročné na kognitívne schopnosti, preto ho zvyčajne robia dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po určitých časových úsekoch (zhruba 20 – 30 minút).

Konzekutívne tlmočenie prebieha po dokončení prehovoru rečníka. Treba teda rátať s tým, že celkový čas prehovoru bude dvojnásobný. Podobne ako pri simultánnom tlmočení je vhodné, ak sú k dispozícii dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po 20 – 30 minútach.

Sprievodcovské tlmočenie je zjednodušene povedané sprevádzanie zahraničných hostí po pamiatkach, zaujímavostiach, fabrikách atď. Môže pozostávať buď z tlmočenia sprievodcu alebo samotnej produkcie cudzojazyčného výkladu. Tlmočník pri tomto type tlmočenia neustále sprevádza svojich poslucháčov. Ak ide o dlhšie tlmočenie, opäť je vhodné, aby boli tlmočníci aspoň dvaja.

Okrem hlavných druhov existujú aj menej často používané typy tlmočenia.

Šušotáž znamená tlmočenie šeptom pri uchu poslucháča zároveň s rečníkom. Je ešte náročnejšie ako simultánne tlmočenie, keďže tlmočník nemá k dispozícii techniku. Je vhodné, ak je poslucháčov len málo (optimálne do 5).

Tlmočník sedí alebo stojí za poslucháčmi (podľa toho, čo robia oni) a tlmočí im polohlasne, tzv. sotto voce, do ucha zároveň s prehovorom (čiže je to simultánne tlmočenie bez techniky). Môže byť trochu rušivé pre okolosediacich poslucháčov.

Takisto je vhodné, aby sa striedali dvaja tlmočníci, keďže okrem uvedených dôvodov si pri šušotáži tlmočník oveľa viac namáha hlasivky. Tiež je viac než vhodné vopred informovať rečníka, aby si nemyslel, že niekto vyrušuje.

Tlmočenie z listu je simultánne tlmočenie z písaného média, to znamená, že tlmočník číta písaný text v inom jazyku.

Tlmočenie sa zvyčajne účtuje na deň (do 8 hodín) a poldeň (do 4 hodín), čiže ak napríklad celá akcia trvá 6 hodín, účtuje sa 1 deň, ak trvá 2 hodiny, účtuje sa poldeň. V prípade, že tlmočenie je krátke (max. 1 hodina), účtuje sa tzv. minimálne nasadenie.

Tlmočenie je nesmierne náročná činnosť. Kombinuje množstvo úkonov naraz – pri simultánnom tlmočení je to počúvanie rečníka, prekódovanie prehovoru do iného jazyka, produkcia prehovoru v inom jazyku a kontrola vlastnej výpovede, k čomu sa pridávajú ďalšie činnosti ako anticipácia ďalšieho vývinu prehovoru a využívanie krátkodobej pamäte na zapamätanie predošlých viet.

Pri konzekutívnom tlmočení zas tlmočník kombinuje počúvanie rečníka, zapisovanie tlmočníckeho zápisu, vnímanie zmyslu prehovoru, udržiavanie informácií v krátkodobej pamäti. Keď rečník dohovorí, tlmočník musí využívať krátkodobú pamäť, čítať notáciu, produkovať prehovor a zároveň ho kontrolovať. Vo väčšine prípadov sa k tomu všetkému pridáva vysoká odbornosť východiskového textu. Tlmočenie je teda veľmi namáhavá činnosť a ľudský mozog ju nedokáže na adekvátnej úrovni vykonávať dlhšie ako cca 30 minút.

Časový odstup, timelag alebo décalage je označenie pre časový úsek, o ktorý sa simultánny tlmočník „oneskoruje“ za prehovorom rečníka. Ideálny prípad je, ak má tlmočník čo najmenšiu décalage, keďže v opačnom prípade sa poslucháči začnú obzerať, prečo ešte nič nepočujú, keď rečník už zjavne niečo hovorí. Pravdou však je, že ani dlhá décalage nie je problém, tlmočník si však musí zapamätať oveľa viac informácií. Je to individuálne.

Notácia alebo tlmočnícky zápis je skratkovitý záznam prehovoru rečníka, ktorý sa používa pri konzekutívnom tlmočení. Tlmočník si doň zaznamenáva základné informácie, fakty a vzťahy medzi nimi. Nie je to stenografia, celoslovné poznámky ani odrážky. Tlmočník používa individuálny štýl, značky, skratky a iné. Už niekoľko dní/týždňov po tlmočení zvyčajne nie je schopný prehovor reprodukovať len pomocou notácie, keďže vo veľkej miere využíva aj krátkodobú pamäť. Takisto iný tlmočník často nedokáže pretlmočiť notáciu svojho kolegu.

Nie. Tlmočníci neprichádzajú automaticky s tlmočníckou technikou, tú zabezpečujú špeciálne firmy (ktoré vám viem na požiadanie odporučiť). Pripravia vám slúchadlá a konzoly pre tlmočníkov, zvukovú techniku, staničky pre poslucháčov a mikrofóny. Spolu s technikou je vhodné zabezpečiť aj technika, ktorý ju zapojí a postará sa o prípadné problémy.

Nie. Pri konzekutívnom tlmočení je potrebný iba mikrofón, v ideálnom prípade stojaci alebo hlavový, keďže tlmočník si píše notáciu.

Simultánni tlmočníci sú v ideálnom prípade v kabíne za publikom tak, aby videli na rečníkov (preto sa hodí trochu väčšia miestnosť). Kabína má byť odhlučnená (napríklad protihlukovou stenou).

Konzekutívny tlmočník by mal stáť alebo sedieť na pódiu spolu s rečníkom (niekde v pozadí) a potom predstúpiť a pretlmočiť jeho prehovor. Veľmi vhodné pre tlmočníka je, ak má k dispozícii pult, na ktorý si môže položiť notačný blok.

Simultánni tlmočníci potrebujú dvoje slúchadiel a v ideálnom prípade dva mikrofóny (po jednom pre tlmočníka), v prípade núdze sa dá fungovať s jedným mikrofónom (ale určite nie s jednými slúchadlami). Konzekutívni tlmočníci potrebujú ideálne stojaci alebo hlavový mikrofón. Tlmočníkom by ste mali zabezpečiť dostatok vody (keď človek nepije a veľa rozpráva, jeho hlas znie oveľa horšie). Tiež by ste im mali preplatiť cestu na miesto tlmočenia. Ak ide o akciu dlhšiu ako pol dňa, mali by ste zabezpečiť aj občerstvenie a ak ide o viacdňovú akciu, aj ubytovanie (ak je to podujatie, ktoré končí večer, je na dohode s tlmočníkmi, či potrebujú niekde prespať).

Referencie

© 2017 VM Translation | Všeobecné obchodné podmienky | Vytvorila Zuzana Majláthová